Asociační terapie

 

Asociační terapie je individuální léčebná metoda založená na toku volných asociací. Cílem terapie je uvolnění energetických bloků pomocí volných asociačních obrazů a následné pročištění energetického pole klienta a odstranění příčiny energetického bloku.

 

Průběh terapie - klient si za pomoci předmětů, které si vybírá intuitivně, tvoří určitý obraz svého života, do kterého zahrnuje sebe, rodinu, životní události a vše, co si chce vyřešit. Výsledný obraz je výpovědí života klienta, ze kterého je možné vyčíst v čem spočívají problémy (zdravotní, vztahové, finanční apod.), se kterými se potýká, jak je na tom se svou sebehodnotou a sebepřijetím, zda je v  energetické rovnováze či nikoliv, jak se daří jeho duši v této etapě života. Během terapie se volně propracujeme k ústřednímu bolestnému pocitu, který způsobil blok a uvolníme jej. Při asociační terapii se používají prvky i jiných terapií jako jsou systemické (rodinné) konstelace, regresní terapie a pozitivní afirmace. Asociační terapie je vhodná pro dospělé i pro děti (je jemná, hravá, zajímavá)

 

 

made by BicAnn© 2017